Sanjiang, Liuzhou, Guangxi

Aus RTW

Dragon's Backbone Rice Terraces, wind and rain bridges and etnic hues of Sanjiang

25.783192109.607681

25.783192, 109.607681